'Samen leren het zelf te doen'


Dit is de slogan van De Waai. Kinderen hebben de ruimte om zich ontwikkelen. Dit kunnen zij niet zonder support van volwassenen. Wij hebben elkaar nodig om kinderen te laten (op)groeien. In dialoog met hun omgeving geven kinderen hun ontwikkeling vorm. Kinderen laten in hun portfolio zien hoe zij zich ontwikkelen. Vanaf groep 5 nemen zij deel aan de 10 minuten gesprekken.