SAMEN LEREN HET ZELF TE DOEN

SAMEN LEREN HET ZELF TE DOEN

SAMEN LEREN HET ZELF TE DOEN

Welkom op onze website

De Waai is sinds 1996 gehuisvest in een mooi schoolgebouw in de wijk Heeswijkse Kampen van de gemeente Cuijk. In ons onderwijs kijken we heel nadrukkelijk naar wat kinderen al kunnen en laten zien. Van daaruit dagen wij hen uit om een volgende stap te zetten. 

We zoeken daarbij zoveel mogelijk naar situaties die voor de kinderen betekenisvol zijn. Daarvoor gebruiken we zowel de wereld om ons heen als ook eigentijdse en aantrekkelijke lesmethoden. Door de jaren heen hebben wij veel geïnvesteerd in de omgang met elkaar bij ons op school. De sfeer op De Waai is open en vriendelijk. 

Kinderen mogen hier zijn wie ze zijn en voelen zich geborgen. Daar zijn we trots op en naar ons idee wordt hiermee aan een belangrijke voorwaarde voldaan om kinderen in hun ontwikkeling vooruit te kunnen helpen. Deze website geeft u een eerste indruk van onze school. Als u nadere informatie wenst, of de school wilt bezoeken, dan horen wij dat graag.

Heeft u vragen of opmerkingen, mail deze dan naar: directie.waai@optimusonderwijs.nl of
neem (telefonisch) contact met ons op.

Klik hier om een indruk te krijgen van onze school

Didactiek

Onze ideologie is dat alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het is de taak van de leerkracht om te zorgen voor de juiste omstandigheden. Deze ontwikkeling start met gelijke kansen. Bij ons op school is er een leercultuur waarin kinderen en leerkrachten geloven in zichzelf, beschikken over metacognitieve vaardigheden en de overtuiging hebben dat iedereen succesvol kan zijn. Wij willen de kinderen zoveel mogelijk betrekken in dit leerproces. Daarom zorgen wij ervoor dat de kinderen willen leren, wat geleerd moet worden. De kinderen worden mede-eigenaar van dit proces. De ontwikkeling van het kind wordt hierbij gevolgd door zowel de leerkracht als het kind zelf. Om deze ontwikkeling in beeld te brengen maken wij gebruik van het formatief evalueren. Formatief evalueren geeft de leerkracht en het kind helder zicht op hoe goed een kind de leerstof beheerst.  
 
lees hier meer over formatief evalueren

Pedagogiek

De Waai is een school waar de kinderen zich veilig en geborgen weten.
Veel waarde wordt gehecht aan het pedagogische klimaat en de sociaal-emotionele ontwikkeling, zodat kinderen in een veilige omgeving kunnen leren.
Kinderen en volwassenen worden aangesproken op hun gedragingen; dit is herkenbaar in de sfeer van de school.

Breinleren

Op De Waai geloven wij in de ontwikkelkracht van de leerling. Wij zien intelligentie niet als een vaststaand gegeven. Onderzoek van Carol Dweck heeft duidelijk gemaakt dat de opvatting van leerlingen over de werking van de hersenen van invloed is op de prestaties van leerlingen. De hersenen kun je vergelijken met spieren. Hoe meer je ze traint, hoe beter ze werken. Hersenen groeien en worden groter en sterker tijdens het leren.

Lees hier meer over breinleren.