Kinderen

De stem van kinderen is belangrijk. Daarom krijgen zij ook verantwoordelijkheden in de school. Zo hebben wij een leerlingenraad. Deze raad van wijze kinderen denkt mee over het schoolbeleid en neemt initiatief om verbeteringen door te voeren. Ook hebben wij kinderambassadeurs die rondleidingen verzorgen voor ouders van nieuwe leerlingen. Kinderen kennen de school op hun duimpje en laten deze, trots als ze zijn, graag zien.