Leerkracht is een prachtig beroep!

Gezien de krapte op de arbeidsmarkt en de toenemende vraag naar zingevend werk willen wij graag een steentje bijdragen aan de oriëntatie op het werkveld van de leerkracht. Wij bieden de mogelijkheid om in overleg een dag (of langere periode) mee te draaien bij ons op school. Zo kunt u aan de lijve ervaren wat voor mooi beroep wij hebben.