Hogeschool Arnhem-Nijmegen

Wij zijn een opleidingsschool. Dit betekent dat wij cyclisch aandacht geven aan het begeleiden en opleiden van studenten. Op een opleidingsschool zijn mentoren (onze eigen leerkrachten) opgeleid om studenten te begeleiden. Daarnaast geven wij diepgaand vorm aan onze schoolontwikkeling met hulp van onze studenten.
 
Wat betekent dit voor jullie, studenten? Wij vinden het investeren in aankomende leraren is belangrijk; voor scholen, voor het vak, voor de kinderen en voor de gehele maatschappij. Ambitieuze studenten zoeken vaak meer in een stage dan een gemiddelde basisschool kan bieden. Optimus Onderwijs is van mening dat we ambitie nooit mogen afremmen en extra energie moeten steken in de toekomst. Al onze 31 scholen zijn prima stageplekken, waarvan 11 er opleidingsscholen zijn. Naast een mentor wordt op een opleidingsschool begeleid door één van onze vier schoolopleiders. We werken samen met de Hogeschool Arnhem en Nijmegen om de jullie de kwaliteit te bieden waar jullie behoefte aan hebben. “Samen Opleiden voor de toekomst” of zoals wij het op De Waai het zeggen: “Samen leren het zelf te doen”. 
 
Basisschool De Waai is een reguliere bassischool in Cuijk. Op onze school werken 35 leerkrachten samen met de directie en het ondersteunend personeel om het beste onderwijs te realiseren voor ongeveer 550 kinderen. In januari 2018 heeft De Waai het predicaat ‘Excellente school 2018 2019 2020’ uitgereikt gekregen. Het onderwijs op De Waai staat stevig en er is een specifiek schoolprofiel ontwikkeld waardoor kinderen, in samenspraak met hun leerkracht en ouders, zelfbewust inhoud geven aan hun eigen ontwikkeling.
 
Het Excellente School worden is een resultaat dat voortkomt uit de schoolontwikkeling van de afgelopen jaren. In die ontwikkeling hebben meerdere ambities centraal gestaan: een nadrukkelijk beroep doen op de eigen ontwikkelkracht van het kind, het ontwikkelen van een sterk zelfbewust handelen bij leerling en leerkracht én een goede balans tussen de proceskant van ons onderwijs en de opbrengsten daarvan. En dit is nu precies wat jij van ons kunt verwachten in de ontwikkeling van jou. We kijken samen met jou waar je staat in jouw ontwikkeling en maken je bewust van je handelen met hoge verwachtingen. 
 
 “Ik heb basisschool De Waai ervaren als een school waar je als ‘toekomstige collega’ gezien wordt én ook echt deel uitmaakt van het team. Je krijgt de ruimte om je eigen stijl als leerkracht te ontdekken en te ontwikkelen; wat erg prettig is. De Waai is een school die meegroeit met de nieuwste onderwijsontwikkelingen, waardoor je de theorie vanuit de pabo, direct kan ervaren in de praktijk. Op De Waai heb je zowel een mentor als een schoolopleider, hierdoor is er een fijne samenwerking tussen de opleiding en de school.”
(Niels Strijbosch, LIO-stagiair 2019-2020)

Ben jij enthousiast geraakt om binnen ons team het maximale uit je eigen ontwikkeling te halen op onze school? Dan kun je contact opnemen met René Kromhout of Brigit Elevelt.