Er is meer dan thuis en school alleen

De wereld van de kinderen is groter dan hun thuis of de school. Kinderen zijn actief met sporten of als cultuurbeoefenaar. Ook zijn er veel kinderen die na- of voor schooltijd naar de opvang gaan. Ook daar ontwikkelen zij zich. Daarom is het belangrijk dat school en ouders met diverse organisaties afstemming zoeken in de aanpak. Als school heeft De Waai daarom structureel overleg met:
  • Kinderopvangorganisaties (Spring, de Eerste Klas en XXS)
  • Gemeente, politie en wijkraad
Ook participeert de school bij maatschappelijke initiatieven, zoals.
  • Lokaal sportakkoord
  • Naschools activiteitenaanbod
  • Beheer sportaccomodatie
  • Armoede bestrijding
  • Taalstimulering
  • Verkeersveiligheid