EXCELLENTE SCHOOLJuryvoorzitter Titia Bredée reikt het predicaat Excellente School uit aan De Waai

Op maandag 22 januari 2018 hebben 49 scholen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs het predicaat Excellente School 2017 ontvangen. De predicaten werden toegekend door de inspecteur-generaal van het onderwijs op basis van de adviezen van de Jury Excellente Scholen.

De toekenning van het predicaat Excellente School betekent dat De Waai onderwijs biedt van goede kwaliteit en zich daarnaast onderscheidt van andere goede scholen door te excelleren met een specifiek profiel.
In de afgelopen periode namen 93 scholen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs deel aan het traject Excellente Scholen. Hun excellentieprofielen zijn zorgvuldig beoordeeld door de onafhankelijke jury middels dossieronderzoek, een dialoog en een jurybezoek. Uiteindelijk is het predicaat dit jaar aan 16 basisscholen uitgereikt.

Het onderwijsprofiel van de Waai richt zich op de manier waarop leerling (en leerkracht) zelfbewust eigenaar zijn van hun leer- en ontwikkelproces.
Lees hier: