Traject excellente school

DE WAAI IN HET TRAJECT 'EXCELLENTE SCHOLEN'
De Waai is 1 van de 48 basisscholen die in 2017 door de Onderwijsinspectie is toegelaten aan het traject excellente scholen. Dit betekent dat we kans maken op het predicaat 'Excellente basisschool'.
"Excellente scholen zijn scholen met bijzondere kwaliteiten. Naast goed onderwijs hebben deze scholen een specifiek en uniek excellentieprofiel. Dat excellentieprofiel is een aanpak waarmee de school zich onderscheidt van andere scholen, en waarmee de school voor andere scholen als voorbeeld kan worden gezien"
Bron: https://www.excellentescholen.nl/
In Nederland zijn ruim 6431 basisscholen. Slechts 69 basisscholen hebben op dit moment het predicaat excellente school. Het predicaat heeft een geldigheid van 3 jaar.
 
Of De Waai het predicaat ook krijgt, wordt pas eind januari 2018 bekend gemaakt. Op dit moment worden de 48 deelnemende scholen door de jury excellente scholen bezocht.
Een afvaardiging van de jury heeft op woensdag 4 oktober 2017 een bezoek gebracht aan De Waai. Tijdens het bezoek hebben de juryleden gesproken met directie en IB, met een afvaardiging van de leerkrachten en met een afvaardiging van ouders en leerlingen. Ook zijn de juryleden op klasbezoek geweest in alle jaarlagen.
Behalve 'We hebben vandaag genoten van wat we hebben gezien' heeft de jury geen mededelingen gedaan. De jury schrijft een rapport over de bevindingen. De rapporten van de 48 scholen worden eind 2017 door de voltallige jury gewogen en beoordeeld.
 
Zoals gezegd duurt het tot eind januari 2018 voordat de uitslag bekend wordt gemaakt. Er is een reële kans dat het predicaat uiteindelijk niet aan de Waai wordt toegekend. Meer dan de helft van de deelnemende scholen valt af.
Wij vinden het in ieder geval al bijzonder dat we voor het traject zijn geselecteerd. Bovendien hebben de gesprekken met de onderwijsinspectie, de jury excellente scholen, met de ouders en in het team ons veel energie gegeven. We ervaren dat we in het goede spoor zitten. Tegelijkertijd realiseren we ons dat ons onderwijs altijd kan worden verbeterd. Wij zien er naar uit om de ontwikkeling van De Waai samen met u verder vorm te geven. We houden u op de hoogte van het vervolg van dit traject.
 

Het schoolprofiel van De Waai:
'Zelfbewust eigenaar zijn van je eigen
leer- en ontwikkelproces'
 
Via onderstaande link komt u bij een beschrijving van het profiel .
 
Uitreiking Predicaat Excellente School