Verlofregeling

Verlofregeling
De verlofregeling is opgesteld door het Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant Noordoost (RBL BNO). Bij het opstellen van de verlofregeling zijn ook de landelijke richtlijnen in acht genomen.
De verlofregeling heeft tot doel de verlofaanvragen zoveel mogelijk gelijk te behandelen. De scholen in Brabant Noordoost worden jaarlijks door de leerplichtambtenaar bezocht. De leerplichtambtenaar beoordeelt het verleende verlof op basis van deze verlofregeling.

Verlof kan alleen worden toegekend op basis van formele verlofredenen.
U vindt de verlofreden in het document 'Verlofregeling RBL BNO' 

In de verlofregeling leest u de artikelen uit de Leerplichtwet waarin de verlofgronden worden beschreven. RBL BNO
Postbus 5, 5340 BA Oss
Tel. 0412-629070 of info@rblbno.nl

Waarschuwing:
Het openbaar Ministerie heeft de aanpak van luxe verzuim en de gevolgen voor school.

Luxe verzuim
Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school. Toch gebeurt het nog regelmatig dat ouders kinderen thuis houden van school om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan. Dit noemen we luxe verzuim.
Houdt u uw kind(eren) thuis van school terwijl u daarvoor geen toestemming heeft, dan krijgt
u van de leerplichtambtenaar van de gemeente direct een proces-verbaal.