GGD

Wat doet de GGD Jeugdgezondheidszorg?
Onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen volgen tijdens vaste contactmomenten de groei en ontwikkeling van uw kind. U ontvangt thuis een uitnodiging voor zo'n contactmoment, dat voortaan plaatsvindt op het consultatiebureau bij u in de gemeente.

Wat gebeurt er tijdens een contactmoment?
  • Als uw kind 5/6 jaar is: De teamassistente meet de lengte en het gewicht en test ook de oren en ogen. Daarna bespreekt de jeugdarts met u de gezondheid en ontwikkeling van uw kind.
  • Als uw kind 9/10 jaar is: De jeugdverpleegkundige meet de lengte en het gewicht. Daarna bespreekt zij met u de groei en de ontwikkeling van uw kind. De jeugdverpleegkundige geeft ook de DTP en BMR-vaccinaties. Op www.ggdhvb.nl/mijnkind leest u meer informatie over deze vaccinaties.
Uiteraard kunt u tijdens deze contactmomenten al uw vragen stellen!

Samenwerking met school
De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen onderhouden korte lijnen met school. Als voorbereiding op het contactmoment informeren zij bijvoorbeeld bij de leerkracht of interne begeleider hoe het met uw kind gaat. Onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen nemen ook deel aan de Zorg Advies Teams op school.

De GGD doet meer!
  • Het volgen en stimuleren van de spraak- en taalontwikkeling van basisschoolkinderen is een belangrijke taak van school en van de Jeugdgezondheidszorg. Tot 01-01-2016 screent de logopedist van de GGD op school de spraak- en taalontwikkeling van alle 5-jarigen. Vanaf 01-01-2016 breiden we het spraak-/taalonderzoek bij jonge kinderen op het consultatiebureau uit en onderzoekt de jeugdarts alle kinderen van 5-6 jaar.
  • De GGD voert in overleg met school ook projecten uit rondom een gezonde leefstijl. Denk hierbij aan projecten over gezonde voeding en bewegen.
  • De GGD biedt leerkrachten en interne begeleiders ondersteuning en advies bij vraagstukken rondom veiligheid op school en bij ingrijpende gebeurtenissen.
Meer informatie
Hebt u vragen? Wilt u tips of adviezen over de opvoeding van uw kind? Of hebt u twijfels over de gezondheid van uw kind? Maak dan een afspraak met de GGD Jeugdgezondheidszorg via tel. 0900 - 46 36 443, bereikbaar elke werkdag van 08.00 tot 17.00 uur. Kijk ook eens op onze website: www.ggdhvb.nl/mijnkind

Contactpersonen GGD Jeugdgezondheidszorg

                               
Mieke Knippenbergh     Marieke Weusten           
Jeugdarts                         jeugdverpleegkundige   
cbcuijk@ggdhvb.nl        cbcuijk@ggdhvb.nl         

        
Neriman Kir                Eveline Wyers
teamassistente          logopediste
cbcuijk@ggdhvb.nl   e.wyers@ggdhvb.nl