Informatie van Cito

Om de ontwikkeling van uw zoon of dochter goed te kunnen volgen,
gebruiken wij het Cito Volgsysteem primair onderwijs (LOVS).
Met de bijbehorende toetsen bepaalt de leerkracht waar uw kind staat in zijn ontwikkeling. Zo kan er perfect worden ingespeeld op de behoeftes van uw kind. In deze folder leest u hoe de volgtoetsen van Cito in elkaar steken en wat de resultaten betekenen.

Klik hier om de folder te openen.