ZIEKTE OF AFWEZIGHEID

Bij ziekte of afwezigheid van uw kind wordt u vriendelijk verzocht dit voor aanvang van de school door te geven. Ziekmeldingen kunnen via het ouderportaal tot 08.15 uur worden gemeld. 
Tijdens de schooluren vragen wij u om alleen in dringende gevallen te bellen.

 
BEREIKBAARHEID LEERKRACHTEN

De leerkrachten zijn telefonisch te bereiken tussen 8.15 uur en 8.25 uur en na 14.30 uur.