Uw kind(eren) aanmelden

Wij zijn verheugd dat u voor onze school heeft gekozen.

Het aantal inschrijvingen voor de kleutergroep loopt snel op.
Om zeker te zijn van een plaatsing, vragen wij u uw kind een jaar voorafgaand aan zijn/haar 4e verjaardag aan te melden.
Wanneer u uw kind aanmeldt voor het lopend schooljaar, kunnen wij een plaatsing helaas niet garanderen. 

U kunt uw kind bij ons op school aanmelden via het onderstaand inschrijfformulier (in PDF). U kunt dit formulier vervolgens printen, invullen en (eventueel per post) op school bezorgen.


Het formulier is ook op school aan de balie te verkrijgen.

Klik
hier voor het aanmeldformulier.

 

10.1 Aanmelding en toelating (uit de schoolgids)

Voordat u uw kind aanmeldt, kunt u altijd een kennismakingsbezoek op school aanvragen. Tijdens dit gesprek wordt u door de school rondgeleid en krijgt u te zien en te horen op welke wijze het onderwijs op De Waai verzorgd wordt.

Na de aanmelding ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging van ons .

Na ontvangst van uw aanmelding, beslist de school over de toelating van uw kind. Wanneer uw kind wordt ingeschreven, ontvangt u hiervan een bevestiging.

Wanneer u uw kind vóór de leeftijd van 3 jaar aanmeldt is dit een vooraanmelding. Zo gauw uw kind 3 jaar wordt, gaat de procedure toelating in.Ouders die hun kind inschrijven conformeren zich aan het beleid van de school.

Wanneer uw kind op onze school is ingeschreven ontvangt u vier weken voor de vierde verjaardag een uitnodiging om samen met uw kind een kijkje te komen nemen in de groep en om kennis te maken met de groepsleerkracht(en).

Twee weken voor de 4e verjaardag mag uw kind 5 ochtenden meedraaien in de groep. Dit gebeurt in overleg met de leerkracht. Daags na zijn of haar vierde verjaardag mag het kind hele dagen naar school. 

Zes weken voor de zomervakantie worden er geen kinderen meer geplaatst. Kinderen die in deze zes weken vier jaar worden, starten in het nieuwe schooljaar.

Hier kunt u de presentie van de groepen 1/2 bekijken. In deze presentatie vindt u alle informatie over het gebeuren in deze groepen.