Ouderraad

In de ouderraad zitten afgevaardigden van de oudervereniging. Samen met de leerkrachten organiseert de ouderraad tal van activiteiten voor de kinderen.
De ouderraadsleden worden gekozen uit en door de ouders, zij hebben drie jaar zitting en kunnen zich daarna herkiesbaar stellen.

Evenals de Medezeggenschapsraad is de Oudervereniging een mogelijkheid om samen met andere ouders een positieve bijdrage te leveren aan school.

Ouderraadsleden
 • Erik Ruijs (voorzitter)
 • Huib Arts (penningmeester)
 • Tatjana Refwutu (secretaresse)
 • Marjory Verstaaten
 • Juanita Theunissen
 • Esther Cruijsen
 • Ramona Gerrits
 • Mirelle van Raaij
 • Tamara Ebben
 • Stefanie van Gils
 • Patricia Kleijnen

Contributie oudervereniging

Ouders die hun kinderen inschrijven worden automatisch lid van Oudervereniging De Waai. Met de jaarlijkse contributie oftewel de (vrijwillige) ouderbijdrage organiseren we voor de kinderen activiteiten die niet vallen onder de normale begroting die de school van het Rijk ontvangt. Toch zijn dit zeker belangrijke activiteiten die mede bepalend zijn voor een gezellige sfeer op school. Hierbij valt onder andere te denken aan Sinterklaas, schoolreisje, carnaval en dergelijke.
De contributie voor dit schooljaar bedraagt € 25,00 per kind per schooljaar. De contributie wordt beheerd door de penningmeester van de ouderraad.
Meer informatie vindt u in de schoolgids en op de weblog van de ouderraad.