Medezeggenschap op De Waai

De Waai heeft een medezeggenschapsraad (MR) bestaande uit vier leerkrachten en vier ouders. Heeft u enig idee waarom die raad er is? En wat hij doet? OF vraagt u zich wel eens af waarom een ouder tijd steekt in de MR? Leest u dan de folder.

Om op de hoogte te blijven van wat er in de medezeggenschapsraad besproken is, kijkt u op het ouderportaal.

Het e-mailadres van de MR is: mr.dewaai@optimusonderwijs.nl

Wie zitten er schooljaar 2020-2021 ook namens u - in de MR?

Oudergeleding:

 
Jaap Ceulemans
Kristel Smelt

Olaf Giesbers
Mark Jansen 
 Personeelsgeleding:
 
Gonneke de Kleijnen
Wilma Jansen
François Werts
Lyvia Verheijen