Jaarplan 2016-2017: 'Samen leren het zelf te doen'
 
In de afgelopen schooljaren hebben wij ons gericht op het vergroten van de kindbetrokkenheid op ons onderwijs. Voor een goede ontwikkeling is het belangrijk dat kinderen zichzelf bewustzijn, op een manier die past bij hun leeftijd, van de ontwikkeling die zij doormaken.

In ons onderwijs integreren wij werkvormen die kinderen helpen deze bewustwording te krijgen en te onderhouden. Kinderen ervaren op deze manier dat zij in staat zijn doelen te halen, die zij zichzelf - samen met hun leerkracht - hebben gesteld. Dat geeft hen zelfvertrouwen en het gevoel dat ze ergens naartoe kunnen werken. We hebben ervaren dat kinderen daardoor in het onderwijs meer op 'aan' staan.
Ze voelen zich competenter en zelfstandiger. Het geeft hen plezier in leren!

Deze ontwikkeling heeft ook effect gehad op het team van De Waai. De leerkrachten ervaren eveneens een andere, toegenomen betrokkenheid. Door bezig te zijn met de kindbetrokkenheid zijn nieuwe inzichten ontstaan om het onderwijs te sturen en daar grip op te hebben.
Dat geeft een sterker professioneel bewustzijn maar zeker ook positieve energie.

In het huidige schooljaar bouwen we de ontwikkelingen verder uit. Het is onze ambitie om meer en meer een 'lerende organisatie' te zijn. We zijn ons voortdurend bewust dat we onszelf en ons onderwijs verder kunnen ontwikkelen. Niet omdat het steeds anders of beter moet. Wel omdat we ons voortdurend afvragen wat ons onderwijs moet inhouden om voor de kinderen goed en passend te zijn. Want in ons onderwijs moeten alle kinderen van De Waai succes kunnen ervaren.

Dit schooljaar kiezen wij drie centrale thema's die we als kapstokken voor onze schoolontwikkeling gebruiken:
  1. zelfbewustzijn
  2. eigenaarschap
  3. vakmanschap
Via de link hieronder komt u uit bij het jaarplan 2016-2017. Daarin vindt u een toelichting op de uitwerking van deze thema's.

Door hier te klikken komt u bij het jaarplan 2016-2017
Door hier te klikken komt u bij het jaarverslag 2015-2016