Onderwijsvisie

Hieronder leest u de beknopte weergave van de onderwijsvisie van de school, een volledige weergave is te vinden in de schoolgids.
Basisschool De Waai is gelegen in de wijk de Heeswijkse Kampen in Cuijk. De school heeft een flinke groei doorgemaakt. Op dit moment zitten er ongeveer 525 kinderen op school. De Waai is een dynamische school, die volop in ontwikkeling is.

Het onderwijs gaat uit van het ontwikkelingsgericht leren. Uitgangspunten hierbij zijn de behoeften van het kind. Veel waarde wordt gehecht aan het pedagogische klimaat en de sociaal-emotionele ontwikkeling, zodat kinderen in een veilige omgeving kunnen leren. Zowel kinderen als teamleden en ouders worden daarin betrokken middels projecten, nieuwsbrieven en tijdens het dagelijkse groepsgebeuren. Kinderen en volwassenen worden aangesproken op hun gedragingen; dit is herkenbaar in de sfeer van de school. De Waai is een school waar de kinderen zich veilig en geborgen weten.

Ontwikkelingsgericht leren en werken is een belangrijk onderdeel van het onderwijs, waarbij veel aandacht geschonken wordt aan het procesmatig volgen van de leerling. Gekeken wordt dus hoe het kind tot het resultaat komt. Handelingen zijn op dit proces afgestemd. Van de leerling wordt verwacht dat hij/zij veel zelfstandig werkt, bijvoorbeeld in de blokperiode. Zelfreflectie en evaluatie spelen een belangrijke rol; hierover wordt door de leerlingen zelf in het logboek geschreven. Een deel van het rapport wordt ook door de kinderen ingevuld.

Op De Waai wordt goed gekeken naar het individu en ieder kind krijgt zorg op maat. De interne begeleiders begeleiden, samen met de groepsleerkrachten, de kinderen die extra zorg behoeven. Dit gebeurt o.a. door gesprekken met de leerkracht, het kind en de ouders, het afnemen van testen, het toetsen en het samen opstellen van handelings- en begeleidingsplannen.
De Waai is een lerende organisatie waar teamleden en kinderen leren van en met elkaar.

Creativiteit speelt ook een belangrijke rol op de school. Dit uit zich in de vele werkstukjes die gemaakt worden. Tijdens het 'Lawaaiuur' vinden optredens als dans, zang en drama voor en door de kinderen plaats. Daarnaast wordt er deelgenomen aan projecten in samenwerking met de werkgroep Kunstzinnige Vorming Cuijk. Deze ondersteunt basisscholen op het gebied van kunsteducatie.