Ouderportaal

Via het ouderportaal van Basisonline communiceren wij met de ouders.
Het Lawaainieuws, ouderbrieven, leerling- & groepsinformatie en bijv. het plannen van 10-minutengesprekken met de leerkracht ontvangt u via dit ouderportaal. 

Centrale login
Alle ouders krijgen per e-mail één login voor het nieuwe Ouderportaal met als onderwerp  "U bent toegevoegd als ouder op het ouderportaal."
Ouders kunnen ook hier een gescheiden login hebben; waarmee elke ouder zijn eigen toegang heeft tot communicatie en informatievoorziening. Er kunnen maximaal twee ouders/verzorgers per kind worden aangemeld.
Heeft u meerdere kinderen op dezelfde school, dan kunt u via deze login de groepen van uw verschillende kinderen tegelijk benaderen.                                   
 
Ziekmelding
U kunt tot 0.8.15 uur uw kind via het ouderportaal ziekmelden. Daarna meldt u uw kind telefonisch ziek op telefoonnummer 0485-31 19 71
 
Toegankelijk
Het Ouderportaal van BasisOnline is overal toegankelijk. Waar u een internetverbinding heeft, kunt u inloggen.
Er is ook een app voor het ouderportaal. U vindt de app in de appstore, kijk bij 'BasisOnline' of 'BasisOnline Ouderportaal'.

Verantwoordelijkheid
Als ouder bent u binnen dit portaal verantwoordelijk voor de gegevens die beschikbaar zijn voor andere ouders binnen de groep. U kunt deze gegevens zichtbaar maken of verbergen.
Zo is het ook mogelijk voor gescheiden ouders aan te geven dat de ene ouder geen
inzicht heeft in de gegevens van de ander.
Wij halen de informatie uit ons administratieprogramma 'ParnasSys'. Wij vragen u dan ook,
wanneer u voor het eerst inlogt, uw gegevens goed te controleren en indien nodig aan te vullen en/of aan te passen.
U bepaalt tevens welke gegevens voor andere ouders binnen de groep zichtbaar zijn. Ook kunt u hier het wachtwoord aanpassen.

Privacy
Binnen het BasisOnline Ouderportaal wordt sterk rekening gehouden met de
privacy van u als ouder. BasisOnline zorgt ervoor dat uw gegevens binnen een
beschermde omgeving worden opgeslagen en beheerd. Niemand anders dan uzelf
heeft dan ook toegang tot uw eigen virtuele omgeving. Alle privacyvoorwaarden
zijn te vinden in de BasisOnline Bewerkersovereenkomst, welke te vinden is op
http://www.basisonline.nl/privacy.

U vindt hier meer informatie over het gebruik van het ouderportaal.
We wensen u veel plezier en gemak met het BasisOnline Ouderportaal.

Mocht u vragen, tips of suggesties hebben, dan horen we dat vanzelfsprekend graag.