Radboud Universiteit Nijmegen

Studenten van de jonge opleiding Pedagogische Wetenschappen Primair Onderwijs (PWPO) aan de Radboud Universiteit Nijmegen (RUN) weten de Waai steeds meer te vinden. De samenwerking met de RUN verloopt zeer prettig. De studenten in de school brengen frisse denkbeelden met zich mee. Wat een PWPO student onderscheidt, is dat zij goed doordenken wat van belang is (vanuit een degelijke kennisconstruct), zij snel begrip hiervan hebben en dit kunnen inpassen in het onderwijs. Op de Waai leren en ontwikkelen wij samen, want uiteindelijk wordt er van je verwacht dat je veel zelf kunt doen. Dan ben je de leerkracht met de eigen klas, die voor duizend en één uitdagingen komt te staan.

René Kfromhout is onze schoolopleider. Jip Meessen is de studentbegeleider vanuit Optimus en de Radboud Universiteit (Zij werkt voor beide organisaties).