Onderwijsprofiel

Basisschool De Waai heeft sinds 2018 het predicaat excellent.
De inspectie heeft De Waai beoordeeld met een GOED. Naast goed onderwijs heeft De Waai een specifiek en uniek profiel.
Het onderwijsprofiel van De Waai richt zich op de manier waarop leerling (en leerkracht) zelfbewust eigenaar zijn van hun leer- en ontwikkelproces.
U kunt hier het excellentieprofiel 2018-2019-2020 downloaden.
In 2022 heeft De Waai opnieuw het predicaat Excellente school ontvangen. Download hier het juryrapport 2021-2025.
 
In het onderwijs op De Waai ligt de focus op wat er voor kinderen echt toe doet. Kinderen worden uitgedaagd om in brede zin hun talenten en kwaliteiten naar hun beste vermogen te ontwikkelen. Een veilig en geborgen schoolklimaat is de basis van waaruit wij hieraan werken.
We vinden het belangrijk dat de kinderen zichzelf bewust zijn van hun eigen leer- en ontwikkelproces. De vragen: 'waar sta ik nu?', 'waar wil ik naartoe?', 'hoe pak ik dat aan? (wie of wat heb ik daarbij nodig?), en 'wat heb ik bereikt? komen in de contacten met de kinderen steeds terug. Op deze manier krijgen leerdoelen betekenis voor het kind en groeit de intrinsieke motivatie. Gedurende hun schoolloopbaan worden de kinderen steeds zelfstandiger, verantwoordelijker en kritischer. Zij zijn trots op hun eigen groei en ontwikkeling en zij zijn in staat om daarover een presentatie te geven aan bijvoorbeeld hun ouders of klasgenoten. Het portfolio is daarbij een belangrijk hulpmiddel. 
Op deze manier spannen wij ons in om het best denkbare onderwijs vorm te geven. Dat onderwijs is net als onze leerlingen en wijzelf voortdurend in ontwikkeling.