Aanmelding en toelating

Benieuwd naar onze school? Vraag een kennismakingsbezoek aan.
Het kennismakingsbezoek bestaat uit een gesprek met de directeur en een rondleiding door onze ambassadeurs. Tijdens dit kennismakingsbezoek hoort en ziet u op welke wijze De Waai het onderwijs verzorgt.
Na het invullen van het formulier wordt u uitgenodigd voor een bezoek.

U kunt uw kind bij ons op school aanmelden via het aanmeldformulier. Dit aanmeldformulier kunt u in PDF of in Word  downloaden. Het formulier is ook op school aan de balie te verkrijgen.
Na ontvangst van uw aanmelding, beslist de school over de toelating van uw kind. Wanneer uw kind wordt ingeschreven, ontvangt u hiervan een bevestiging.

Wanneer u uw kind vóór de leeftijd van 3 jaar aanmeldt is dit een vooraanmelding. Zo gauw uw kind 3 jaar wordt, gaat de procedure toelating in.

Ouders die hun kind inschrijven conformeren zich aan het beleid van de school.
Wanneer uw kind op onze school is ingeschreven ontvangt u vier weken voor de vierde verjaardag een uitnodiging om samen met uw kind een kijkje te komen nemen in de groep en om kennis te maken met de groepsleerkracht(en).
Twee weken voor de 4e verjaardag mag uw kind 5 ochtenden meedraaien in de groep. Dit gebeurt in overleg met de leerkracht. Daags na zijn of haar vierde verjaardag mag het kind hele dagen naar school. 

Zes weken voor de zomervakantie worden er geen kinderen meer geplaatst. Kinderen die in deze zes weken vier jaar worden, starten in het nieuwe schooljaar.